.

Marieke Fortuin l Charlotte Van Damme l Anke Vandemeulebroeke

Een symbiose van drie persoonlijkheden die niet op voorhand geregisseerd had kunnen worden en op een unieke wijze leidt tot een pluralistische aanpak - waarbij niet elk een geïsoleerde taak op zich neemt en individueel projecten voor haar rekening neemt maar waarbij gezamelijk project per project onder de loep wordt genomen en waarin eenieder zijn persoonlijke invalshoek, ervaringen, voorkeuren, en achtergrond formuleert. Een samenwerking zonder hiërarchie, waarbij elk idee gearticuleerd en geargumenteerd bij elkaar wordt afgetoetst. Deze kritische reflectie zorgt ervoor dat bij elk ontwerp op een dynamische wijze spreekwoordelijk 'vogel- en kikvorsperspectief' elkaar kunnen afwisselen. Vanuit improvisatie en mentale schetsen, kristalliseert zich uiteindelijk een weloverwogen ontwerp dat fungeert als uitgangspunt om de communicatie aan te vatten met de opdrachtgever. 

.